Thất lạc

Thông báo đồ đạc bị thất lạc 

Khi bị thất lạc đồ đạc tại Tabalo Hostel, Quý khách vui lòng điền vào mẫu dưới đây và gởi về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện việc truy tìm và phản hồi kết quả cho quý khách trong vòng 2 ngày làm việc. Đồ thất lạc tìm được chúng tôi sẽ chuyển trả cho quý khách ngay khi tìm được theo địa chỉ liên lạc đã được cung cấp. Chúng tôi không chắc sẽ tìm thấy nhưng sẽ làm hết sức mình để thực hiện việc này.

Mẫu thông báo thất lạc đồ đạc 

Thông tin của khách bị thất lạc đồ

Thông tin về việc thất lạcThông tin & địa chỉ của người nhận đồ thất lạc